Ви тут: Факультет
Русский
English
Deutsch
Français
Tuesday, 17-09-2019

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Предмети ЗНО, з яких потрібні сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на 1 курс факультету транспортних систем спеціальності 275 "Транспортні технології" освітньої програми "Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)" у 2017 році: українська мова та література, історія України, математика або іноземна мова (за вибором абітурієнта). Особи, які отримали диплом молодшого спеціаліста (випускники відповідних технікумів або коледжів), зараховуються на 2 курс (бюджетна форма навчання) або на 3 курс (контрактна форма навчання) факультету транспортних систем спеціальності 275 "Транспортні технології" освітньої програми "Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)", і складають ОДИН фаховий іспит.

Умови_прийому_2017

Вас вітає факультет Транспортних систем!

РОБОТА АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ НА ФАКУЛЬТЕТІ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ

З 29 травня по 31 травня 2019 року на факультеті транспортних систем Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, відповідно до Наказу МОН України, працювала експертна комісія з акредитації щодо підготовки бакалаврів за

освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт».


РОБОТА АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ НА ФАКУЛЬТЕТІ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ

З 16 по 18 січня 2019 року на факультеті транспортних систем Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, відповідно до Наказу МОН України від 21.12.2018 р. № 3078-л «Про проведення акредитаційної експертизи», працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійних програм Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті, Організація та безпека дорожнього руху, Транспортні системи і логістика зі спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

 

Перевірку здійснювала експертна комісія у складі:

 

Голова комісії:

Мороз Микола Миколайович − завідувач кафедри транспортних технологій Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, доктор технічних наук, професор.

 

Члени експертної комісії:

Кристопчук Михайло Євгенович − завідувач кафедри транспортних технологій і технічного сервісу Національного університету водного господарства та природокористування, кандидат технічних наук, доцент.

 

Турпак Сергій Миколайович – завідувач кафедри транспортних технологій Запорізького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор.

 

Вікович Ігор Андрійович – професор кафедри транспортних технологій

Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор.

 

Розглянувши документи та здійснивши аналіз фактичного стану навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу, організації освітньої, наукової, виховної та профорієнтаційної роботи, провівши контрольні перевірки рівня знань здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійними програмами Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті, Організація та безпека дорожнього руху, Транспортні системи і логістика зі спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), у підсумку експертного оцінювання комісія сформувала відповідні висновки.

 

На підставі поданих на первинну акредитацію матеріалів та перевірки на місці результатів діяльності, експертна комісія вважає за необхідне акредитувати у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті підготовку фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійних програм Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті, Організація та безпека дорожнього руху, Транспортні системи і логістика зі спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті).

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ

Про факультет

На факультеті відкрита магістратура за спеціальністю 275 - "Транспортні технології". В межах спеціальності відкриті спеціалізації:

«Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»

«Транспортні системи»

«Організація і регулювання дорожнього руху»

«Організація міжнародних перевезень та митний контроль»

Термін навчання 14 місяців.

Випускники університету готуються для роботи на підприємствах різних галузей і форм власності; після отримання навичок практичної роботи вони можуть займати посади керівників підприємств, їх підрозділів, відділень і служб. 

Практична підготовка проводиться на передових промислових, автотранспортних і з залученням висококваліфікованих фахівців-виробничників. Індивідуально організовується практична підготовка в далекому зарубіжжі.

Більшість студентів навчаються за прямими договорами і отримують спеціальність відповідно до вимог підприємства-замовника. Навчальні плани підготовки бакалаврів, фахівців включають в себе наступні цикли дисциплін: гуманітарні, фундаментальні, професійно - орієнтовані. Крім того передбачений цикл вільного вибору дисциплін.

Наукова діяльність

На факультеті створені наукові школи під керівництвом докторів технічних наук Є. В. Нагорного, П.Ф. Горбачова та І.С. Наглюка.
Ведеться плідна наукова робота за наступними напрямками

Наукові напрямки

  • пасажирські перевезення у містах;
  • організація дорожнього руху в містах;
  • логістика;
  • організація вантажних перевезень;
  • розробка методів оптимального управління транспортними об'єктами;
  • наукові дослідження в галузі диференціальних рівнянь і теорії ймовірностей і математичної статистики та ін.

Студенти беруть участь у наукових дослідженнях бюджетних та господарсько - договірним темами кафедр, в наукових конференціях, республіканських і міських конкурсах на кращу студентську наукову роботу, є авторами та співавторами наукових статей

Учбова робота факультету

Культурно-масовою роботою в університеті займається студентський клуб, який організовує концертну, художню діяльність, створює і забезпечує функціонування численних гуртків, клубів, у т.ч. КВН і Брейн-ринг.

Студенти факультету соціально захищені. Студентам з інших міст пропонується проживання в гуртожитках, розташованих поряд з корпусом.
За високі досягнення у навчальній, науково - дослідної та громадській роботі є наступні види стипендій: персональні, Ради Університету, ректора, президента. Верховної Ради, Обласного професійного ради.

Переважна кількість студентів мають пільги в транспорті. Забезпечення повноцінного загальнофізичного розвитку студентів, залучення їх до спорту є невід'ємною частиною навчально-виховного процесу підготовки фахівців на факультеті. Студенти факультету постійно беруть участь у міських, обласних, районних та університетських змаганнях з різних видів спорту, займають призові місця.

На факультеті навчаються: Кійко М.М. - Майстер спорту з кікбоксингу, Чемодуров А.Е.-2-й дан джиу-джитсу, Гаврільчук А.А. - майстер спорту з художньої гімнастики.

Студенти беруть активну участь у художній самодіяльності університету, а також в команді "КВН ХАДІ". У гуртожитках постійно проходять різні конкурси, змагання, як фізичні, так і інтелектуальні, дискотеки.

На факультеті функціонують виборчі органи студентського самоврядування у вигляді студентських рад груп, курсів, факультету, гуртожитку, які забезпечують і захищають права та інтереси студентів, сприяють навчальної, наукової та творчої діяльності, допомагають в створенні різних студентських гуртків, секцій, товариств. Регулярно, за сприяння студентських рад, проводяться разом з групою соціологів соціологічні дослідження серед студентів.