Ви тут: Факультет / Абітурієнтам
Русский
English
Deutsch
Français
Wednesday, 18-09-2019
  1. Для конкурсного відбору на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра приймаються сертифікати УЦОЯО з: математики; української мови та літератури; один з двох: фізики чи іноземної мови.
  2. На основі диплома молодшого спеціаліста профільних напрямків. здійснюється набір студентів на навчання за скороченою програмою
  3. Для спеціальностей:  Організація та регулювання дорожнього руху;   Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті на 3-й курс.  
  4. Для  спеціальностей: Організація перевезень і управління на залізничному транспорті;  Організація авіаційних перевезень;  Організація перевезень і перевантажень на водному транспорті – на 2-й курс навчання.
  5. Конкурсний відбір здійснюється за вступним екзаменом (співбесідою) з математики, української мови та літератури та за фахом.

АБІТУРІЄНТАМ ПРО ФАКУЛЬТЕТ

Що для нас автомобільний транспорт? Для викладачів і студентів факультету транспортних систем - це любов, справа й стиль життя. Роль автомобільного транспорту постійно зростає, що визначається участю у виробничому процесі кожного підприємства й необхідністю в задоволенні особистих потреб громадян у пересуваннях. За обсягом перевезень пасажирів і вантажів автомобільний транспорт посідає перше місце в транспортному комплексі України й більшості розвинених держав світу.

Грамотно, з використанням сучасних наукових методів, ці завдання можуть розв'язати тільки висококваліфіковані фахівці з "Транспортних технологій" (яких готує факультет транспортних систем ХНАДУ).

Проблемні питання щодо транспортних систем. Як організувати роботу транспортної системи міського пасажирського транспорту задовольнивши потреби і пасажирів, і перевізників?

Що треба зробити щоб Україна насправді реалізувала свій географічний "транзитний" потенціал?

Як організувати канал постачання товарів так, щоб оптимізувати логістичні витрати та зменшити кінцеву вартість товарів?

В Україні 80% мостів та шляхопроводів знаходяться в аварійному стані. Як за допомогою транспортного моделювання підвищити безпеку руху, перерозподілити потоки автомобілів та обґрунтувати графіки ремонтів транспортних засобів?

Грамотно, з використанням сучасних наукових методів, ці та інші задачі можуть розв'язати тільки висококваліфіковані фахівці з "Транспортних технологій" (яких готує факультет транспортних систем ХНАДУ). Навчання студентів проводиться за трьома освітніми рівнями: другий – бакалаври; третій – фахівці; четвертий – магістри.

Навчаючись за другим освітнім рівнем студенти, поряд із блоками гуманітарних і фундаментальних дисциплін, вивчають професійно спрямовані дисципліни. Третій рівень (фахівець) напряму "Транспортні технології" передбачає підвищення компетентності, знань і вмінь бакалавра за наступними трьома спеціальностями: "Транспортні системи", "Організація і регулювання дорожнього руху", "Організація перевезень і управління транспортом". Кожна із цих спеціальностей припускає поглиблення компетентності, знань і розширення спектра вмінь бакалавра в певному напряму. Фахівці в області "Транспортних систем" одержують глибокі знання з транспортної логістики, логістики керування запасами вантажів та управління транспортними системами міст і регіонів, а за спеціальністю "Організація й регулювання дорожнього руху" – за сучасними методами організації руху, зокрема, проектування АСУ дорожнім рухом.

Магістри (четвертий рівень вищої освіти) повинні володіти тими ж, що й спеціалісти компетентністю, знаннями й уміннями, але на більш високому рівні, який досягається шляхом оволодіння науковими методами аналізу транспортних процесів, що мають місце в процесі функціонування транспорту й обслуговування клієнтів.

Якісну освіту і гідну роботу в майбутньому нашим студентам гарантують висококваліфіковані викладачі випускових кафедр транспортних технологій, транспортних систем і логістики та організації і безпеки дорожнього руху, що мають розвинену матеріально-технічну базу та сучасне унікальне програмне забезпечення.